Disclaimer

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Bricks Leerdam streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bricks Leerdam te mogen claimen of te veronderstellen.

Bricks Leerdam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

The LEGO Group
Bricks Leerdam is geen onderdeel van The LEGO Group en wij worden niet ondersteund door The LEGO Group. LEGO® het LEGO® logo en het LEGO® minifiguur zijn (handels)merken en namen van The LEGO Group uit Denemarken.

Waarschuwing

LET OP: Verstikkingsgevaar voor kinderen tot en met 3 jaar!     Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 31-10-2022
Copyright Bricks Leerdam